Dotacje

Dofinansowanie do fotowoltaiki z programu “Mój Prąd”

Rządowy program „Mój Prąd”, czyli bezzwrotne dofinansowania do fotowoltaiki, ma pomóc w zwiększeniu liczby instalacji fotowoltaicznych na dachach polskich domów. Chociaż ostatni nabór wniosków zakończył się w grudniu 2020 roku, to już zapowiedziano kontynuację programu od Lipca 2021. Szczegóły zasad, procedur i terminów nie są jeszcze znane, lecz z deklaracji przedstawicieli Ministerstwa Klimatu można wysnuć wniosek, że zasięg inicjatywy „Mój Prąd” ulegnie rozszerzeniu. Program obejmie wsparciem kolejne prośrodowiskowe rozwiązania, które są bezpośrednio i pośrednio związane z fotowoltaiką. Mówi się o włączeniu do programu inwestycji w przydomowe ładowarki do samochodów elektrycznych, nowoczesne metody ogrzewania domów z użyciem pomp ciepła czy lokalne magazyny energii. Informacji na temat zasad, terminów oraz możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie do fotowoltaiki można się spodziewać w pierwszym kwartale 2021 roku, zaś nabór z pewnością ruszy w drugiej połowie roku.

Aby nieco przybliżyć obraz tego, jakie szanse dla inwestorów dawał „Mój Prąd”, przedstawmy to, według jakich zasad przyznawane były dotacje w 2020 roku. W budżecie programu znajdował się aż 1 mld złotych, a w związku z ogromnym zainteresowaniem tą inicjatywą pod koniec ubiegłego roku do puli dodano dodatkowe 100 mln złotych. Co więcej, w 2021 roku już zarezerwowano w budżecie 500 mln złotych na obsłużenie wniosków z poprzedniego naboru. O dofinansowanie można się było ubiegać między 13 stycznia a 18 grudnia 2020 roku lub do rozdysponowania całej dostępnej kwoty. Pozyskane środki pozwalały na sfinansowanie nawet do 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej mikroinstalacji. Pamiętajmy jednak, że dofinansowanie udzielane na panele fotowoltaiczne w ramach programu „Mój Prąd” nie przekraczało 5 tysięcy złotych i dotyczyło jedynie przydomowych mikroinstalacji o mocy między 2 a 10 kWp.

Oprócz tego, z rządowych środków można było skorzystać tylko jeśli nie zwiększaliśmy mocy naszej istniejącej już instalacji fotowoltaicznej. Dofinansowaniu podlegały wyłącznie przedsięwzięcia niezakończone przed 23 lipca 2019 roku.
 Dopłaty do fotowoltaiki w ramach programu “Czyste Powietrze”

Rządowy program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez gospodarstwa domowe. Dzięki środkom przyznawanym w ramach programu wymienimy nasz stary piec na nowe źródło ciepła, ale również zamontujemy instalację fotowoltaiczną.  „Czyste Powietrze” trwa do 2029 roku, a jego budżet opiewa na 103 mld złotych w postaci bezzwrotnych dotacji.

Kwota dofinansowania zależna jest od rodzaju planowanego przedsięwzięcia, a beneficjenci dzielą się na tych uprawnionych do podstawowego poziomu finansowania i tych, którzy mogą skorzystać z podwyższonego poziomu finansowania. To, do której grupy zalicza się dany właściciel, zależy od dochodów w gospodarstwie domowym. Poziomem podstawowym objęte są więc te nieprzekraczające rocznie granicy 100 tys. złotych. Podwyższonym zaś te, które miesięcznie w przeliczeniu na jednego członka rodziny wynoszą maksymalnie 1400 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 1960 zł (w gospodarstwie jednoosobowym). W pierwszym przypadku maksymalna kwota dotacji to 30 tys. złotych, w drugim – 37 tys. złotych. Warto jednak dodać, że są to dofinansowania na całą inwestycję, tzn. na wymianę starych źródeł energii i wszelkie prace termomodernizacyjne. Na samą mikroinstalację fotowoltaiczną można otrzymać dotację o maksymalnej wysokości 5 tys. złotych (nie więcej jednak niż 50% poniesionych kosztów), a na pompę ciepła pomiędzy 13,5 a 18 tys. złotych. Formy wsparcia finansowego oferowane przez program „Czyste Powietrze” są dwie: bezzwrotna dotacja oraz dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Mogą z nich skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Należy jednak pamiętać, że program nie obejmuje przedsięwzięć podejmowanych w nowobudowanych budynkach. Program ma bowiem służyć przede wszystkim wymianie starych i nieefektywnych pieców na nowoczesne i bardziej ekologiczne źródła energii. Korzystanie z dofinansowania można łączyć z ulgą termomodernizacyjną oraz formami wsparcia oferowanymi przez gminne programy.